OKRESNÝ SÚD Bratislava I

Bratislavský kraj - Bratislava I

Okresný Súd - Bratislava I

Adresa:
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava


Spojenie:

Telefón:
+421 2 50118 111
Fax:
+421 2 55571 634
E-mail podateľňa:
podatelnaOSBA1@justice.sk
E-mail sekretariát:
SEKRETARIAT_OS_BA1@justice.skÚradné hodiny:

Otváracie hodiny:
Predseda súdu:
Predsedníčka: na základe dohody so sekretariátom predsedníčky
Podpredseda súdu:
Podpredsedníčka pre obchodný úsek a úsek obchodného registra: pondelok 8:00 - 12:00
prípadne na základe dohody so sekretariátom predsedníčky
Podpredseda pre trestný úsek: streda 8:00 - 12:00
prípadne na základe dohody so sekretariátom predsedníčky

Zobrazenie súdu na mape

Oznámenie trestnej činnosti kliknite SEM!!!